Leczenie stomatologiczne za granicą refundowane przez NHS

dental root canal treatmentW porównaniu do innych planowanych zabiegów, koszty leczenia stomatologicznego za granicą są refundowane w różny sposób i na znacznie niższym poziomie, a pacjenci w Wielkiej Brytanii muszą sami częściowo pokryć koszty usług dentystycznych. Istnieją trzy standardowe opłaty dla wszystkich zabiegów stomatologicznych NHS. Masz prawo do odszkodowania za leczenie za granicą w związku z:

 • Grupa 1 Przebieg leczenia – maksymalny zwrot to £6,5 lub £25, jeśli masz prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NHS*. Obejmuje badanie, diagnostykę (w tym promieni X), porady, jak uniknąć problemów w przyszłości, higienę dentystyczną. Będzie to maksymalna płatność bez względu na to ile naprawdę kosztuje leczenie. Nie radzimy ubiegać się o zwrot tych kosztów, ponieważ nie wystarczy on na pokrycie kosztów przygotowania dokumentu.
 • Grupa 2 Przebieg leczenia – maksymalny zwrot to £24.5 lub £75, jeśli masz prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NHS*. Obejmuje to wszystko wymienione w Grupie 1 powyżej, a także dalszego leczenia, takich jak wypełnienia, leczenie kanałowe lub usunięcie zębów. Będzie to maksymalna płatność bez względu na to ile naprawdę kosztuje leczenie. Nie radzimy ubiegać się o zwrot tych kosztów, jeśli pacjent nie jest uprawniony do bezpłatnej opieki stomatologicznej*, ponieważ zwrot ten nie będzie wystarczający na pokrycie kosztów przygotowania dokumentu.
 • Grupa 3 przebieg leczenia – maksymalny zwrot to £81 lub £300, jeśli masz prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NHS*. Obejmuje to wszystko wymienione w Grupie 1 i 2 powyżej, plus korony, protezy i mosty. Będzie to maksymalna płatność bez względu na to ile naprawdę kosztuje leczenie. Nie radzimy ubiegać się o zwrot tych kosztów, jeśli pacjent nie jest uprawniony do bezpłatnej opieki stomatologicznej*.

Implanty nie są refundowane przez NHS, gdyż zwykle nie są dostępne u dentystów NHS.

* Możesz otrzymać darmową opiekę stomatologiczną w ramach NHS, jeśli w czasie leczenia, pacjent:

 • ma 60 i więcej lat
 • jest poniżej 16 roku życia
 • ma 16-18 lat oraz w pełnym wymiarze godzin pobiera edukację
 • jest kobietą w ciąży, która urodziła dziecko w ciągu ostatnich 12 miesięcy i posiada ważne świadectwo zwolnienia macierzyńskiego (MatEx)
 • ma określony stan zdrowia oraz posiada ważne świadectwo zwolnienia lekarskiego (MedEx)
 • ma stałą fizyczną niepełnosprawność, która uniemożliwia wyjście bez pomocy innej osoby i posiada ważny MedEx

Masz również prawo do bezpłatnej stomatologii, jeśli ty lub twój partner (w tym partner cywilny) posiadasz certyfikat zwolnienia z ulgi podatkowej lub aktualne zaświadczenie HC2 (pełna pomoc z kosztami opieki zdrowotnej), lub otrzymujesz:

 • Income Support
 • Income-based Jobseeker’s Allowance
 • Income-related Employment and Support Allowance, or
 • Pension Credit Guarantee Credit
 • Universal Credit

 

Informacje, kwalifikowalność i poziom zwrotu może ulec zmianie.

Refundacja za leczenie w Polsce

Dantų gydymo užsienyje kompensavimas NHS

dental root canal treatmentPalyginus su rutininėmis operacijomis, gydymu ar tyrimais, kurie dažnai pilnai kompensuojami, dantisto paslaugos Lietuvoje ar kitur Europoje yra kompensuojamos taikant skirtingą NHS metodiką, tad kompensacijos yra kur kas mažesnės ar išvis negalimos. Kadangi Jungtinėje Karalystėje NHS dantistų paslaugos yra iš dalies mokamos ir pacientas turi padengti didžiąją išlaidų dalį (mokamas NHS dental band charge) NHS gali kompensuoti tik nedidelę dalį jūsų patirtų odontologinių išlaidų.

Dantų gydymas skirstomas yra 3 pagrindines  grupes, pagal kurias apskaičiuojama maksimali galima išmoka:

PIRMA GRUPĖ – tai konsultacijos, diagnostika, rentgenas, burnos higiena. Galima išmoka iki £6.5 arba £25, jei jums priklauso nemokamos NHS dantisto  paslaugos* . Tai maksimali išmoka nepriklausomai kokia yra galutinė dantų gydymo paslaugų kaina.  Mes nerekomenduojame  tvarkytis kompensacijos, kadangi dokumentų rengimo išlaidos viršys kompensacijos dydį.

ANTRA GRUPĖ – tai viskas, kas įeina į pirmą grupę bei plombos, šaknų kanalo gydymas, danties traukimas ir pan.   Galima išmoka iki £24.5 arba £75, jei jums priklauso nemokamos NHS dantisto  paslaugos* . Tai maksimali išmoka nepriklausomai kokia yra galutinė dantų gydymo paslaugų kaina.  Mes nerekomenduojame  tvarkytis kompensacijos, kadangi dokumentų rengimo išlaidos dažnai viršys kompensacijos dydį.

TREČIA GRUPĖ – tai viskas, kas įeina į pirmą ir antrą grupes bei dantų karūnėlės, protezai bei tiltai.   Galima išmoka iki £81  arba £300, jei jums priklauso nemokamos NHS dantisto  paslaugos* . Tai maksimali išmoka nepriklausomai kokia yra galutinė dantų gydymo paslaugų kaina.  Mes rekomenduojame tvarkytis kompensaciją tik tuo atveju jei jums priklauso nemokamos NHS dantistų paslaugos, kuomet kompensacijos suma siekia iki £300.

Dantų implantai NĖRA  kompensuojami, todėl nustatant atitinkamą gydymo paslaugų grupę, jie neįtraukiami į bendras gydymo išlaidas.

*Pacientui priklauso nemokamas NHS dantistų gydymas,  jei gydymo metu pacientas yra:

 • Vyresnis nei 60 metų
 • Vaikas iki 16 metų
 • 16-18 metų moksleivis/studentas
 • Laukiasi arba augina kūdikį iki 12 mėnesių
 • Serga liga ar turi invalidumą, kurio turėtojui priklauso Medical Exemption Certificate (MedEx)
 • Turi NHS Tax Credit arba HC2 sertifikatą
 • Gauna vieną iš pašalpų:  Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance, Income-related Employment and Support Allowance, Pension Credit Guarantee Credit, Universal Credit

Informacija galioja jos parengimo metu ir Body Bureau turi teisę ją keisti be išankstinio perspėjimo.

Daugiau informacijos apie gydymo Lietuvoje kompensavimą galite rasti ČIA

Dental treatment abroad reimbursement by the NHS

dental root canal treatmentCompared to other planned treatments, the costs of dental treatment taken abroad are reimbursed differently and at a much lower level, as patients in the UK have to partially cover the cost of their NHS dentistry services themselves.  There are three standard charges for all NHS dental treatments. You are eligible for compensation for your treatment abroad accordingly:

 • Band 1 course of treatment – possible reimbursement is only up to £6.5 or £25 if you are eligible for free* NHS dentistry. This will be the maximum payment no matter how much the treatment actually costs. We do not advise you to claim Band 1 reimbursement as it will not be sufficient to cover document preparation costs.
  This covers an examination, diagnosis (including X-rays), advice on how to prevent future problems, a scale and polish if needed, and application of fluoride varnish or fissure sealant.

 

 • Band 2 course of treatment – possible reimbursement is only up to £24.5 or £75 if you are eligible for free* NHS dentistry. This will be the maximum payment no matter how much the treatment actually costs. We do not advise you to claim these costs if you are not eligible for free* dentistry, as reimbursement will not be sufficient to cover document preparation costs.
  This covers everything listed in Band 1 above, plus any further treatment such as fillings, root canal work or removal of teeth.

 

 • Band 3 course of treatment – possible reimbursement is up to £81 or £300 if you are eligible for free* NHS dentistry. This will be the maximum payment no matter how much the treatment actually costs. We do not advise you to claim these costs if you are not eligible for free* dentistry.
  This covers everything listed in Bands 1 and 2 above, plus crowns, dentures and bridges.

Dental implants are not covered by the NHS as they are not usually available at NHS dentists.

*You can get free NHS dentistry if, at the time of the treatment, you:

 • are 60 or over
 • are under 16
 • are 16-18 and in full-time education
 • are pregnant or have had a baby in the previous 12 months and have a valid maternity exemption certificate (MatEx)
 • have a specified medical condition and have a valid medical exemption certificate (MedEx)
 • have a continuing physical disability that prevents you from going out without help from another person and have a valid MedEx
 • hold a valid war pension exemption certificate and the prescription is for your accepted disability
 • are an NHS inpatient

You are also entitled to free dentistry if you or your partner (including civil partners) are named on, or are entitled to, an NHS tax credit exemption certificate or a valid HC2 certificate (full help with health costs), or you receive either:

 • Income Support
 • Income-based Jobseeker’s Allowance
 • Income-related Employment and Support Allowance, or
 • Pension Credit Guarantee Credit
 • Universal Credit

 

Information, eligibility and level of reimbursement is subject to change.

NHS reimbursement for treatment abroad, learn more HERE