Leczenie stomatologiczne za granicą refundowane przez NHS

dental root canal treatmentW porównaniu do innych planowanych zabiegów, koszty leczenia stomatologicznego za granicą są refundowane w różny sposób i na znacznie niższym poziomie, a pacjenci w Wielkiej Brytanii muszą sami częściowo pokryć koszty usług dentystycznych. Istnieją trzy standardowe opłaty dla wszystkich zabiegów stomatologicznych NHS. Masz prawo do odszkodowania za leczenie za granicą w związku z:

 • Grupa 1 Przebieg leczenia – maksymalny zwrot to £6,5 lub £25, jeśli masz prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NHS*. Obejmuje badanie, diagnostykę (w tym promieni X), porady, jak uniknąć problemów w przyszłości, higienę dentystyczną. Będzie to maksymalna płatność bez względu na to ile naprawdę kosztuje leczenie. Nie radzimy ubiegać się o zwrot tych kosztów, ponieważ nie wystarczy on na pokrycie kosztów przygotowania dokumentu.
 • Grupa 2 Przebieg leczenia – maksymalny zwrot to £24.5 lub £75, jeśli masz prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NHS*. Obejmuje to wszystko wymienione w Grupie 1 powyżej, a także dalszego leczenia, takich jak wypełnienia, leczenie kanałowe lub usunięcie zębów. Będzie to maksymalna płatność bez względu na to ile naprawdę kosztuje leczenie. Nie radzimy ubiegać się o zwrot tych kosztów, jeśli pacjent nie jest uprawniony do bezpłatnej opieki stomatologicznej*, ponieważ zwrot ten nie będzie wystarczający na pokrycie kosztów przygotowania dokumentu.
 • Grupa 3 przebieg leczenia – maksymalny zwrot to £81 lub £300, jeśli masz prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NHS*. Obejmuje to wszystko wymienione w Grupie 1 i 2 powyżej, plus korony, protezy i mosty. Będzie to maksymalna płatność bez względu na to ile naprawdę kosztuje leczenie. Nie radzimy ubiegać się o zwrot tych kosztów, jeśli pacjent nie jest uprawniony do bezpłatnej opieki stomatologicznej*.

Implanty nie są refundowane przez NHS, gdyż zwykle nie są dostępne u dentystów NHS.

* Możesz otrzymać darmową opiekę stomatologiczną w ramach NHS, jeśli w czasie leczenia, pacjent:

 • ma 60 i więcej lat
 • jest poniżej 16 roku życia
 • ma 16-18 lat oraz w pełnym wymiarze godzin pobiera edukację
 • jest kobietą w ciąży, która urodziła dziecko w ciągu ostatnich 12 miesięcy i posiada ważne świadectwo zwolnienia macierzyńskiego (MatEx)
 • ma określony stan zdrowia oraz posiada ważne świadectwo zwolnienia lekarskiego (MedEx)
 • ma stałą fizyczną niepełnosprawność, która uniemożliwia wyjście bez pomocy innej osoby i posiada ważny MedEx

Masz również prawo do bezpłatnej stomatologii, jeśli ty lub twój partner (w tym partner cywilny) posiadasz certyfikat zwolnienia z ulgi podatkowej lub aktualne zaświadczenie HC2 (pełna pomoc z kosztami opieki zdrowotnej), lub otrzymujesz:

 • Income Support
 • Income-based Jobseeker’s Allowance
 • Income-related Employment and Support Allowance, or
 • Pension Credit Guarantee Credit
 • Universal Credit

 

Informacje, kwalifikowalność i poziom zwrotu może ulec zmianie.

Refundacja za leczenie w Polsce

Comments are closed.